ΝΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η 108η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Ντροπιαστική είναι η 108η θέση για την Ελλάδα στην λίστα για την ελευθερία του Τύπου. Έπεσε 38 θέσεις στην λίστα αξιολόγησης της Ελευθερίας του Τύπου διεθνώς ενώ βρίσκεται στην τελευταία…