ΤΕΧΝΑΣΜΑ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΕ 3 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

Από την Τρίτη 26 Απριλίου ξεκίνησε το δικαίωμα υποβολής αίτησης για την επιδότηση καυσίμων κίνησης. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η δράση αυτή αφορά  συνολικό έκτακτο προϋπολογισμό ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ…