Προσπάθειες γίνονται απο Ευρώπη & Κίνα να πείσουν πως για την κρίση ευθύνεται ο πόλεμος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 21 Ιουνίου πρόταση για κινητοποίηση 600 εκατομμυρίων ευρώ από τα αποθεματικά του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης επισιτιστικής ασφάλειας που επιδεινώθηκε…