ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΚΡΙΝΕ TO ΣτΕ THN ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΣΕ Η Ν.Δ

Οι διατάξεις άρθρων με τις οποίες θεσπίστηκαν αλλαγές στον τρόπο συγκρότησης της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής των δήμων καθώς και των Δημοτικών συμβουλίων των δήμων αμέσως μετά…